- : นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 30-03-2017 17:40:09 [อ่าน 115] 
  พันธกิจโรงเรียนเทิงวิทยาคม