- : นายวรวุฒิ วงเวียน  -   วันที่ประกาศ 16-05-2020 04:45:49 [อ่าน 45 ครั้ง ] 
  คำชี้แจง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
- : นายวรวุฒิ วงเวียน  -   วันที่ประกาศ 30-04-2020 08:08:31 [อ่าน 78 ครั้ง ] 
  ประกาศรายชื่อ ม.3 เดิมโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ผ่านการพิจารณาเลือกแผนการเรียนเข้าศ...
- : นายวรวุฒิ วงเวียน  -   วันที่ประกาศ 30-03-2020 04:47:00 [อ่าน 21,081 ครั้ง ] 
  แจ้งเรื่อง : การรับเอกสารจบหลักสูตรระดับ ม.3และม.6 (ปพ.1 และปพ.2) ประจำปีการศึกษ...