ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เฝ้าระวังวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกาย"


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย (ระบุชื่อทีม)
ประเภทการแข่งขัน ประเภททีม ทีมละ 5 คน
กติกาการแข่งขัน
- ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิป ภายใต้หัวข้อ “เฝ้าระวังวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย"
- ระยะเวลาความยาวของคลิป ความยาวคลิปไม่เกิน 2 นาที ต่อทีม
เงื่อนไข
• คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
• กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
การรับสมัครและส่งผลงาน
• วันเปิดรับผลงาน/วัดปิดรับผลงาน วันที่ 28 ธ.ค 2563 - 5 ก.พ. 2564
เกณฑ์การประเมิน
• แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน
• เทคนิคของภาพยนตร์ เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน
• ความสมบูรณ์และการทำหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 15 คะแนน
• ระบบเสียง ระบบภาพ สัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน
• บทภาพยนตร์ 15 คะแนน
• การนำเสนอผลงาน 15 คะแนน
รางวัลการแข่งขัน
• รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, รางวัลชมเชย
ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
อัพโหลดผลงานทาง Youtube
• ส่งผลงานที่ http://gg.gg/ClipCulture63
• ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

13-01-2021

เข้าชม 46 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย