กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกขึ้นในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พิธีกล่าวอาเศียรวาทพร้อมสงบนิ่งการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสุขใจโรงเรียนเทิงวิทยาคม
04-12-2020

เข้าชม 51 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย