การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการ PLC


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการ PLC ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูนชัย ยาวิราช ประธานสาขาวิชาการ บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

12-11-2020

เข้าชม 51 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย