ประกาศผลแต่งคำประพันธ์กลอนแปด


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศผลแต่งคำประพันธ์กลอนแปด เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 โดยงานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
29-09-2020

เข้าชม 45 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย