รหัสผู้ประกาศ
  10313
ผู้ประกาศข่าว
  นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ข่าวเรื่อง
  รับสมัครพนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง
เวลาที่ประกาศ
  31-08-2018 08:58:35
จำนวนผู้เข้าชม
  224 คน
    ปิดหน้าต่างนี้
 
-----------


รับสมัครพนักงานบริการ 1 ตำแหน่งผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคมตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 ในวันเเละเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม โทร 053-795474File Name: file/7.pdf     Download File