รหัสผู้ประกาศ
  10313
ผู้ประกาศข่าว
  นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ข่าวเรื่อง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูเคมีและครูแนะแนว
เวลาที่ประกาศ
  09-11-2019 04:46:05
จำนวนผู้เข้าชม
  31 คน
    ปิดหน้าต่างนี้
 
-----------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูเคมี
https://drive.google.com/file/d/17gvGHH7SAUjs_XACfkz2QcX5Qt4fsykR/view?fbclid=IwAR1TKWSZB4j6RRJZ3z4h015GhttvkwdfzvK61i6_VPpYWz0OSqX5SYOh_1Y

รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบครูแนะแนว
https://drive.google.com/file/d/1358vQ8Dx5qA4JmnlIbkco2P7ABFpImj3/view?fbclid=IwAR2CcAtQiGOKmM_K80M719EI2Lch1dfaedjGpfFy6dwAIzT8XrHIwdI2P6U

ทำการสอบคัดเลือกวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.
- ครูเคมี ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 2 อโศก ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
- ครูแนะแนว ห้อง 515 อาคาร 5 ร่มโพธิ์ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม