รหัสผู้ประกาศ
  10313
ผู้ประกาศข่าว
  นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ข่าวเรื่อง
  ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
เวลาที่ประกาศ
  30-10-2019 06:28:05
จำนวนผู้เข้าชม
  55 คน
    ปิดหน้าต่างนี้
 
-----------
ครูเคมี 1 อัตรา
https://drive.google.com/…/1LSw7TAd4lg-ibT3HBKRntO9iz…/view…

ครูแนะแนว 1 อัตรา
https://drive.google.com/…/1xNU7kKT4foN4tuSO8PEAxaFFl…/view…

ติดต่อสอบถามได้และขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หรือติดต่อ โทร.053-795474 ในวันเวลาราชการเท่านั้น