นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
เวลาที่ประกาศ 30-10-2019
เข้าชม 120 ครั้ง

      ครูเคมี 1 อัตรา
https://drive.google.com/…/1LSw7TAd4lg-ibT3HBKRntO9iz…/view…

ครูแนะแนว 1 อัตรา
https://drive.google.com/…/1xNU7kKT4foN4tuSO8PEAxaFFl…/view…

ติดต่อสอบถามได้และขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หรือติดต่อ โทร.053-795474 ในวันเวลาราชการเท่านั้น