ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน-ตำแหน่งพนักงานคนขับรถตู้โรงเรียน


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ มาทำการสอบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
2 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:38:38

เข้าชม 88 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย