ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 5 ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์
5 เมษายน 2565 เวลา 13:37:50

เข้าชม 74 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย