ประกาศการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องบุคลากร โรงเรียนเทิงวิทยาคม
31 มีนาคม 2565 เวลา 15:16:53

เข้าชม 45 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย