ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน PRE - MOS Olympic Thailand Competition และ PRE – Thailand Design Creator Competition


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
เนื่องด้วย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศไทยในการบริหารจัดการการสร้างมาตรฐานด้านไอที รวมถึงการมีสิทธิจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office และทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรมชุด Adobe โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดเวทีจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้เดินทาง
ไปแสดงศักยภาพ และความสามารถให้ประเทศต่างๆ ยอมรับมานานกว่า 15 ปี
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ส่งผลให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องระงับมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังติดตาม ประเมินผลสถานการณ์และเห็นว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับทักษะด้านไอที ยังคงต้องการสนับสนุน และผลักดันให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถให้ทั่วโลกได้ยอมรับอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านไอทีในรูปแบบออนไลน์
ภายใต้ชื่อ “PRE - MOS Olympic Thailand Competition” และ “PRE – Thailand Design Creator Competition” ขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้กับเยาวชนไทยได้กลับมาพิสูจน์ทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับประเทศ และลุ้นสู่เวทีระดับโลกในปี 2565 ต่อไป
ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษา ส่งตัวแทน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายการผลักดันให้เยาวชนมีทักษะไอทีก้าวทันกับยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงในครั้งนี้
สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ดังนี้

โปรแกรม Microsoft office : https://www.aritcompetition.com/mos/

โปรแกรม Adobe : https://www.aritcompetition.com/tdcc/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6103099 ต่อ 3081
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:25:24

เข้าชม 63 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย