ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องการยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนลดการรักแกกันทั้งในโรงเรียนและในโลกไซเบอร์ สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบการเรียนออนไลน์ และเรียนจบหลักสูตรโดยทำแบบทดสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้
http://www.thaistopbully.org
2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:27:37

เข้าชม 58 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย