ประกาศให้นักเรียนผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง รายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพิเศษ พวค. ปีการศึกษา 2564


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศให้นักเรียนผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง รายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพิเศษ พวค. ปีการศึกษา 2564 เวลา 13.00 น.-14.30 น.

ลิงค์รายงานตัว https://forms.gle/ZJHnVqCgmfXFKomX7
08-04-2021

เข้าชม 400 ครั้ง



    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475