อัพเดทรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันผ่านระบบออนไลน์ โครงการพิเศษ พวค. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
อัพเดทรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเวลา 09.00 น.-12.00 น. โครงการพิเศษ พวค. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
08-04-2021

เข้าชม 657 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475