ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22366 นายธัชพงศ์ พรมเขียว 08:47:08 1
2 24298 นายธนกฤต รู้ทำนอง 08:52:14 4
3 24302 นายนัฐพล รู้ทำนอง 08:15:32 4
4 22128 นายวันมีชัย ปะสาวะโท 08:09:11 5
5 24308 นายณธรภพ คิดดี 08:15:27 5
6 22088 นายอชิตพล ทรงงาม 08:51:24 6
7 22130 นายสงกรานต์ สีหมอก 08:51:19 6
8 22320 นายชยากร ธิมาไชย 08:43:51 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th