บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  18 มีนาคม 2562
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
466
192
274
0
0
0
ม.2
460
208
252
0
0
0
ม.3
451
162
289
0
0
0
ม.4
341
143
198
0
0
0
ม.5
355
131
224
0
0
0
ม.6
359
119
240
0
0
0
ยอดนักเรียน 2,432 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน  

::.Clip Video