คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
   
 
 บุคลากรโรงเรียน

   
 
 ผลงาน นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน
นักเรียน
  ครู/บุคลากร
  โรงเรียน
 
จำนวนครูและบุคลากร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
 หัวหน้ากลุ่มสาระ 8
 ครูเชี่ยวชาญ 0
 ครูชำนาญการพิเศษ 47
 ครูชำนาญการ 53
 ครู 14
 พนักงานประจำ 4
 พนักงานราชการ 3
 ครู 14
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 18
 พนักงานขับรถ 1
 แม่บ้าน+คนสวน 12
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 19
 นักศึกษาสังเกตการสอน 2
Total :200
  
 
 
สถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561
ชั้น
นักเรียน
ชาย
หญิง
ลา
สาย
ม.1
467
192
275
6
1
0
ม.2
459
206
253
4
11
1
ม.3
455
164
291
14
15
0
ม.4
344
142
202
12
3
3
ม.5
357
132
225
5
22
3
ม.6
360
119
241
26
7
2
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2442 คน
 


  
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารับสมัครงานประกวดราคา
สัมพันธ์ชุมชน

::.VDO [All]

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

   
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th