บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  15 มกราคม 2562
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
466
192
274
4
8
1
ม.2
460
208
252
3
7
0
ม.3
451
162
289
3
9
1
ม.4
341
143
198
5
6
3
ม.5
355
131
224
15
3
5
ม.6
359
119
240
59
39
11
ยอดนักเรียน 2,432 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน  
   

::.Clip Video