บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  16 พฤศจิกายน 2561
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
465
191
274
3
5
0
ม.2
458
205
253
7
4
0
ม.3
452
163
289
3
14
0
ม.4
341
141
200
4
8
0
ม.5
357
132
225
5
9
2
ม.6
359
119
240
17
10
0
ยอดนักเรียน 2,432 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน  
   

::.Clip Video