โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย | Thoengwittayakhom School Website :::..
คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
   
 
 บุคลากรโรงเรียน

   
 
 ผลงาน นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน
นักเรียน
  ครู/บุคลากร
  โรงเรียน
 
จำนวนครูและบุคลากร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
 หัวหน้ากลุ่มสาระ 8
 ครูเชี่ยวชาญ 0
 ครูชำนาญการพิเศษ 45
 ครูชำนาญการ 52
 ครู 11
 พนักงานประจำ 4
 พนักงานราชการ 3
 ครู 14
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 15
 พนักงานขับรถ 1
 แม่บ้าน+คนสวน 12
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 17
 นักศึกษาสังเกตการสอน 7
Total :194
  
 
 
สถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ชั้น
นักเรียน
ชาย
หญิง
ลา
สาย
ม.1
468
216
252
0
0
0
ม.2
463
173
290
2
1
0
ม.3
431
192
239
5
10
0
ม.4
365
137
228
9
7
0
ม.5
365
119
246
12
2
0
ม.6
345
147
198
0
0
0
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2437 คน
 


  
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารับสมัครงานประกวดราคา
สัมพันธ์ชุมชน

::.VDO [All]

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

   
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th