บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  11 ธันวาคม 2561
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
466
192
274
0
2
0
ม.2
460
208
252
3
4
0
ม.3
451
162
289
11
18
1
ม.4
341
143
198
11
10
2
ม.5
355
131
224
14
1
8
ม.6
359
119
240
14
25
14
ยอดนักเรียน 2,432 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน  
   

::.Clip Video