บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  21 พฤษภาคม 2562
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
458
194
264
0
0
0
ม.2
465
194
271
0
0
0
ม.3
451
202
249
0
0
0
ม.4
353
111
242
0
0
0
ม.5
341
142
199
0
0
0
ม.6
353
131
222
0
0
0
ยอดนักเรียน 2,422 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน  

::.Clip Video