คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
   
 
 บุคลากรโรงเรียน

   
 
 ผลงาน นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน
นักเรียน
  ครู/บุคลากร
  โรงเรียน
 
จำนวนครูและบุคลากร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
 หัวหน้ากลุ่มสาระ 8
 ครูเชี่ยวชาญ 0
 ครูชำนาญการพิเศษ 45
 ครูชำนาญการ 42
 ครู 22
 พนักงานประจำ 4
 พนักงานราชการ 3
 ครู 13
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 15
 พนักงานขับรถ 1
 แม่บ้าน+คนสวน 12
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 17
 นักศึกษาสังเกตการสอน 7
Total :194
  
 
 
สถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ชั้น
นักเรียน
ชาย
หญิง
ลา
สาย
ม.1
468
216
252
3
4
1
ม.2
463
173
290
2
5
1
ม.3
431
192
239
5
3
6
ม.4
365
137
228
5
8
1
ม.5
365
119
246
2
8
10
ม.6
345
147
198
0
1
27
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2437 คน
 


  
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารับสมัครงานประกวดราคา
สัมพันธ์ชุมชน

::.VDO [All]

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

   
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th