คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
   
 
 บุคลากรโรงเรียน

   
 
 ผลงาน นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน
นักเรียน
  ครู/บุคลากร
  โรงเรียน
 
จำนวนครูและบุคลากร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
 หัวหน้ากลุ่มสาระ 8
 ครูเชี่ยวชาญ 0
 ครูชำนาญการพิเศษ 45
 ครูชำนาญการ 42
 ครู 21
 พนักงานประจำ 4
 พนักงานราชการ 3
 ครู 13
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 15
 พนักงานขับรถ 1
 แม่บ้าน+คนสวน 12
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 17
 นักศึกษาสังเกตการสอน 7
Total :193
  
 
 
สถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ชั้น
นักเรียน
ชาย
หญิง
ลา
สาย
ม.1
470
217
253
17
0
4
ม.2
463
173
290
29
0
1
ม.3
432
193
239
27
0
1
ม.4
366
137
229
4
0
1
ม.5
365
119
246
16
1
2
ม.6
345
147
198
36
0
2
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2441 คน
 


  
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารับสมัครงานประกวดราคา
สัมพันธ์ชุมชน

::.VDO [All]

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

   
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th