เริ่มเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  11 มีนาคม 2563
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
0
0
0
0
0
0
ม.2
450
192
258
0
0
0
ม.3
464
193
271
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
0
0
ม.5
336
104
232
3
0
0
ม.6
337
141
196
25
0
0
ยอดนักเรียน 1,587 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน