ข้อมูลผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
Election System Online...
เลือกคนดี เพื่อโรงเรียนเทิงวิทยาคมของเรา

เบอร์ 1


พรรคบุ้งไฟแดง
นายสิทธิศักดิ์ ทายะนา ห้อง 4/7

เบอร์ 2


พรรคSTAR พัฒนา ทว.
นายสรวิศ เสนสุวรรณ ห้อง ม.4/8

เบอร์ 3


พรรคเสรีชนคน ทว.
นายพนาวุธ อุดทังไข ห้อง ม.4/10

เบอร์ 4


พรรคคะวะโต
นายภูบดินทร์ พูลพิพิศ ม.4/10