คำชี้แจง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
16-05-2020
(จำนวน 1 รูป/ดู 71 ครั้ง )


แจ้งผู้สมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 รอบปกติ ทั่วไป
03-05-2020
(จำนวน 1 รูป/ดู 126 ครั้ง )


แจ้งกำหนดการ และวิธีการส่งคำร้องแจ้งความจำนง ของนักเรียน ม.3 เดิม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่จะขอเปลี่ยนแผนใหม่
01-05-2020
(จำนวน 1 รูป/ดู 65 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อ ม.3 เดิมโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ผ่านการพิจารณาเลือกแผนการเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
30-04-2020
(จำนวน 1 รูป/ดู 74 ครั้ง )