พิธีเปิดอาคารใหม่โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 2 อโศก
31-07-2018
(จำนวน 8 รูป/ดู 72 ครั้ง )


ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอม
15-05-2018
(จำนวน 1 รูป/ดู 160 ครั้ง )


กำหนดการรับสมัคร นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
21-03-2018
(จำนวน 2 รูป/ดู 526 ครั้ง )


กำหนดการรายตัว นักเรียนโครงการพิเศษ พ.ว.ค. และ M.E.P. ม.1 และ พ.ว.ค. ม.4
17-03-2018
(จำนวน 2 รูป/ดู 356 ครั้ง )