ภาพวันปัจฉิมนิเทศ ปี 2560
15-02-2018
(จำนวน 5 รูป/ดู 92 ครั้ง )


โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียน
09-02-2018
(จำนวน 16 รูป/ดู 28 ครั้ง )


กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
27-09-2017
(จำนวน 20 รูป/ดู 460 ครั้ง )


ประเมินโรงเรียนระดับ ScQA เพื่อเข้าสู่โรงเรียนระดับ OBECQA
21-09-2017
(จำนวน 11 รูป/ดู 113 ครั้ง )