รายละเอียด

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครู ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะครู ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี นักเรียนมีความสุขในกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรม


โพสต์เมื่อวันที่ : 03-07-2019
  

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: twk@thoengwit.ac.th