รายละเอียด

วันพุธ ที่ 5 เดือนมีนาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น.

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เดินขบวนรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมแจกใบความรู้ การเลือกตั้งฯให้กับบุคคลทั่วไปได้ทราบบริเวณหน้าตลาดสดเทิง โดยมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ภาพทั้งหมดอยู่ที่นี้

โพสต์เมื่อวันที่ : 11-03-2019
  

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: twk@thoengwit.ac.th