รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทิงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6


โพสต์เมื่อวันที่ : 22-02-2019
  

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย

By:นายโยธิน ศิริเอ้ย
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: twk@thoengwit.ac.th