นายโยธิน ศิริเอ้ย
กิจกรรม ดี้ดี
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 9

® อบรมศักยภาพผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

»  รายละเอียด

ทางงานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนขึ้นในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ในช่วงเวลา 07.30 - 16.00 น.โดยให้นักเรียนที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2565 เข้าอบรมกิจกรรมดังกล่าว โดยแต่งกายด้วยชุดสีของโรงเรียน เริ่มรายงานตัวเวลา 07.30 - 08.00 น. ณ ห้องประชุมสุขใจ

ผู้ประสานงาน : ครูโยธิน ศิริเอ้ย 0898358225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 25/03/2565

»  รับ 61 คน ลงทะเบียนแล้ว 61 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วมคะแนนความดีจิตสาธารณประโยชน์หมายเหตุ อื่นๆ
126184ด.ญ.จิราพัชร สิ่งของ'2/113/
226189ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา'2/118/
326194ด.ญ.ธนัญญา ทองอิ่ม'2/123/
426585ด.ญ.ธิดารัตน์ มุ่งงาม'2/440/
526355ด.ญ.จิรภิญญา ใจคำแปง'2/523/
626367ด.ญ.ศศิรัตน์ฐิกาญจน์ ขาวประโคน'2/535/
726415ด.ช.จักรพรรดิ์ ศรีณรงค์'2/74/
826444ด.ญ.ชลิตา ป้องโล่ห์'2/733/
926471ด.ช.สุรวิชญ์ ชะโลพันธ์'2/820/
1026070ด.ญ.วีรสุดา สาระภพ'2/1035/
1125659ด.ญ.จินดารัตน์ รับงาน'3/218/
1225667ด.ญ.นิรมล เขียวชม'3/226/
1325674ด.ญ.ลักษมณ ปันเท'3/233/
1425711ด.ญ.พรรณยชนก เต่านารี'3/331/
1525712ด.ญ.พัชรพร ชัยศรี'3/332/
1625162นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ'4/78/
1725276นายศุกลวัฒน์ ปันโน'4/721/
1825332นางสาวปรียานุช สระศรี'4/726/
1925082นางสาวจริยาพร แก้วนา'4/1018/
2024668นายนราดล ดวงสุข'5/220/
2126495นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย'5/234/
2224482นางสาวศิริภา นายกุม'5/55/
2324727นางสาวโชติกา ศรีโท'5/517/
2424748นายจินตนาการ สุวรรณผูก'5/519/
2524816นางสาวพิมพ์นารา ชาติคง'5/530/
2624817นางสาวมาลิกา คล้ายเดช'5/531/
2726521นางสาวณัฏฐา หัสดิพันธ์'5/537/
2826522นางสาวสุภาวดี แปงคำ'5/538/
2926541นายณัฐดนัย ติ๊บปัญญา'5/539/
3026569นายสุทธินันท์ กาสาวัง'5/540/
3124366นางสาวจิรัชยา สิ่งของ'5/62/
3224520นางสาวกมลพร จันทร์ผอง'5/611/
3324531นางสาวธีรดา สารจันทร์'5/613/
3426529นางสาวธัญทิชา ทับทิมหิน'5/632/
3524351นายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ'5/92/
3624483นางสาวสรัญญา ประเสริฐ'5/98/
3724900นางสาวปาตฤณญา สกลวัชรา'5/924/
3826137นายทวีป โกมลสิทธิโชค'5/925/
3926138นายธนวัฏ วัฒนะโชติ'5/926/
4024365นายอัครพล พึ้งอ้น'5/103/
4124368นางสาวนัชชา หนูจันทร์'5/104/
4224485นางสาวอัญชญา จันทร์จำรูญ'5/1010/
4324561นายยศภัทร อิ่นคำ'5/1012/
4424646นางสาวณัฐณิชา ไข่แก้ว'5/1021/
4526150นางสาวอรกัญญา พันประดับ'5/1030/
4624353นายจิรโรจน์ สิงห์น้อย'5/111/
4724356นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์'5/112/
4824359นายพงศ์ปณต สอนจิตต์'5/113/
4924361นายพันธวัช ศรีปัญญา'5/115/
5024364นายรัฐภูมิ สมบูรณ์'5/117/
5124377นางสาวภานุมาศ เลิศชมภู'5/118/
5224386นายกฤตเมธ ก๋าคำ'5/119/
5324394นายพิทยุตม์ สิทธิวงศ์'5/1111/
5424416นางสาววิชญาพร เชื้อน่วม'5/1114/
5524439นางสาวชนากานต์ สุขมนต์'5/1118/
5624530นางสาวธิติยา ยากอง'5/1121/
5724533นางสาวบัณฑิตา ธิการ'5/1122/
5824538นางสาวรุจิรดา ไชยวุฒิ'5/1123/
5924539นางสาวลลิตพรรณ ปัญญาละ'5/1124/
6024541นางสาวอภิลักรัตติกาล ภูมิพัฒน์'5/1125/
6124542นางสาวสลิลทิพย์ สุทธะโทธน'5/1126/


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th