นายโยธิน ศิริเอ้ย
กิจกรรม ดี้ดี
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 8

® อบรมศิลปะการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย

»  รายละเอียด

ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงโขน ขึ้นในวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2565 โดยทีมวิทยากรศิลปินแห่งชาติ ด้านการแสดงโขน โดยการอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ มีอาหารเบรคและอาหารกลางวันบริการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และได้แสดงโขน พร้อมมีการอัดวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในระดับประเทศต่อไป ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตร และ คะแนนความดี 20 คะแนน

ผู้ประสานงาน : ครูสุรชัย คำสุ 0840420089

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 27/02/2565

»  รับ 100 คน ลงทะเบียนแล้ว 98 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วมคะแนนความดีจิตสาธารณประโยชน์หมายเหตุ อื่นๆ
126173ด.ช.ธามม์ ไชยยาเรศ'2/13/
226184ด.ญ.จิราพัชร สิ่งของ'2/113/
326189ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา'2/118/
426194ด.ญ.ธนัญญา ทองอิ่ม'2/123/
526204ด.ญ.พีรดา ทิพโคต'2/133/
626477ด.ญ.กรรณจีรา ละอิง'2/826/
725668ด.ญ.เนตรดาว ทำของดี'3/227/
825680ด.ญ.อาริษา ทิพโคต'3/239/
925876ด.ญ.พิกุล กองกูล'3/734/
1025313นายพัชรพล ภูโคก'4/611/
1124508นายชัชชานนท์ ไชยวงศ์ษา'5/110/
1224649นางสาวนฤตปรียา วงศ์ใหญ่'5/215/
1324745นางสาวหนึ่งฤทัย ทะวังเสน'5/228/
1426495นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย'5/234/
1524554นายธนนันท์ ปันจันทร์'5/37/
1624436นางสาวกชนิกา พรชัย'5/51/
1724482นางสาวศิริภา นายกุม'5/55/
1824545นางสาวอัจฉริยพร อินปั๋น'5/57/
1924727นางสาวโชติกา ศรีโท'5/517/
2024748นายจินตนาการ สุวรรณผูก'5/519/
2124763นายภูริภัทร ปันคำ'5/524/
2224783นางสาวสิริวิมล ปุระตา'5/526/
2324816นางสาวพิมพ์นารา ชาติคง'5/530/
2424817นางสาวมาลิกา คล้ายเดช'5/531/
2526521นางสาวณัฏฐา หัสดิพันธ์'5/537/
2626522นางสาวสุภาวดี แปงคำ'5/538/
2726541นายณัฐดนัย ติ๊บปัญญา'5/539/
2826569นายสุทธินันท์ กาสาวัง'5/540/
2924366นางสาวจิรัชยา สิ่งของ'5/62/
3024369นางสาวนิชนันท์ บุญธรรม'5/63/
3124475นางสาวปิยธิดา ปงก๋า'5/610/
3224520นางสาวกมลพร จันทร์ผอง'5/611/
3324531นางสาวธีรดา สารจันทร์'5/613/
3426529นางสาวธัญทิชา ทับทิมหิน'5/632/
3526534นางสาวมนต์มณัฐ งาช้าง'5/634/
3624483นางสาวสรัญญา ประเสริฐ'5/98/
3724557นายพชร ยาวิชัย'5/913/
3826143นางสาวสขิลา อะโนโพธิ'5/931/
3924365นายอัครพล พึ้งอ้น'5/103/
4024368นางสาวนัชชา หนูจันทร์'5/104/
4124485นางสาวอัญชญา จันทร์จำรูญ'5/1010/
4224561นายยศภัทร อิ่นคำ'5/1012/
4324577นางสาวพัชริยา นันตาชัยวุฒิ'5/1016/
4424646นางสาวณัฐณิชา ไข่แก้ว'5/1021/
4524356นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์'5/112/
4624361นายพันธวัช ศรีปัญญา'5/115/
4724377นางสาวภานุมาศ เลิศชมภู'5/118/
4824386นายกฤตเมธ ก๋าคำ'5/119/
4924416นางสาววิชญาพร เชื้อน่วม'5/1114/
5024439นางสาวชนากานต์ สุขมนต์'5/1118/
5124530นางสาวธิติยา ยากอง'5/1121/
5224533นางสาวบัณฑิตา ธิการ'5/1122/
5324538นางสาวรุจิรดา ไชยวุฒิ'5/1123/
5424539นางสาวลลิตพรรณ ปัญญาละ'5/1124/
5524541นางสาวอภิลักรัตติกาล ภูมิพัฒน์'5/1125/
5624542นางสาวสลิลทิพย์ สุทธะโทธน'5/1126/
5724703นางสาวสุทธิรัตน์ แสงเทพ'5/1128/
5823788นายเจษฎาภรณ์ อุตุภรณ์'6/21/
5923799นายรัชชานนท์ มูลธิดา'6/23/
6023847นายศักดิ์ศรี อำไธสง'6/24/
6123959นายนันทพัทธ์ สุดตา'6/211/
6224018นางสาวเฌณิศา ศรีสวัสดิ์'6/214/
6324025นางสาวนฤมล ค้าแก้ว'6/215/
6424115นางสาวอภิญญา บุญยืน'6/224/
6524124นายณัฐนันท์ โสภา'6/225/
6624157นางสาววณิชยา ดวงดี'6/229/
6723820นายนาวินต้า แจ่มแก้ว'6/35/
6823844นายวัชรากร พรมเกษา'6/39/
6923996นายจักรวรรดิ ซื่อใส'6/316/
7024131นายพันธุ์ธิช สมคะเน'6/326/
7124019นางสาวณัฐชา สาริวงค์'6/52/
7224053นางสาวกชกร คำลือ'6/54/
7324056นางสาวจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย'6/55/
7424167นายณภัทร ภูบรรทัต'6/511/
7524168นายดรัณภพ นำทุน'6/512/
7624171นายธีรเดช ถานาเรือ'6/513/
7724179นายวทัญญู ยะคำ'6/514/
7824181นายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์'6/515/
7924230นางสาวฐิฌาพัชศิริ สุเตจ๊ะ'6/517/
8025947นายณัฐวุฒิ ลือชัย'6/525/
8123795นายจิรภาส ดวงดี'6/71/
8223862นางสาวจุฑามณี สาระทะ'6/74/
8323912นางสาวลันตา พุทธเนตร'6/79/
8425972นางสาวกิติญา สุกาโก'6/734/
8525973นางสาวจิรวดี คมศร'6/735/
8625974นางสาวพิมพ์ชนก ทัดสอน'6/736/
8723803นางสาวพรรษชล ลำคำ'6/93/
8823811นายพัชรพล นำแปง'6/94/
8923813นางสาววรัญญา วรรณฏิ'6/95/
9023831นายกิติวรา ใจหาญ'6/98/
9123863นางสาวธันยพร ทาโน'6/911/
9224035นายกรวิชญ์ อินต๊ะวิกุล'6/920/
9325571นายปณัย มูลศรี'6/923/
9425572นายภูธิป ศิริโพธิ์สพ'6/924/
9523807นายศุภเชฐก์ อิ่นคำ'6/102/
9623819นายวุฒิชัย อินฟู'6/106/
9724002นายธีรภัทร กันธิยะ'6/1016/
9823804นายรตคีตา บุญเรศ'6/116/


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th