นายโยธิน ศิริเอ้ย
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 7

® โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 3 ปี 2564

»  รายละเอียด

งานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มคะแนนความประพฤติ เพิ่มพลังความดี ร่วม "โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 3 ปี 2564 " ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดงาน อาหารกลางวัน + อาหารว่าง+เกียรติบัตร + คะแนนความดี + ชั่วโมงเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์) สนใจสมัครได้เลยจ้า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (หมายเหตุ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1 และ 2 ปี 2564 มาก่อน) ชุดสุภาพ กางเกงขายาว แล้วอย่าลืมกระบอกน้ำคู่ชีพด้วยนะครับ !! รวมพลกัน ณ ใต้ถุนอาคาร 2 จ้า

ภาพกิจกรรม

ผู้ประสานงาน : ครูโยธิน 089-8358225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 20/01/2565

»  รับ 50 คน ลงทะเบียนแล้ว 41 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วม
125038นางสาวบุษกร อนุกิจ'4/115
225179นางสาวภัทรวรินทร์ กันทะเนตร'4/218/
325161นางสาวเขมจิรา ศรีแก้ว'4/37
425322นางสาวกนกลักษณ์ ปัญญาโถ'4/325/
525147นายธนธรณ์ จะดอม'4/68
625148นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ'4/69/
725156นายศิริชัย หม่องภิชัย'4/610
825151นายปฐพล ธิโนชัย'4/77
925164นางสาวฐาปณีย์ พิยะ'4/79
1025165นางสาวดวงเพ็ญ แสงอิ่น'4/710
1125332นางสาวปรียานุช สระศรี'4/725/
1224381นางสาวศศิวิมล สื่อไทรงาม'5/21/
1324536นางสาวพนิดา ขรรค์ชัย'5/24/
1424583นางสาวสิรินภา สอนทา'5/28
1524643นางสาวจารุนิภา รู้ครอง'5/212
1624649นางสาวนฤตปรียา วงศ์ใหญ่'5/215
1724682นางสาวเจิดจรัส ใจสาร'5/221/
1824685นางสาวชาลิสา ยากรณ์รัตนะกูล'5/223
1924701นางสาววริยา จอมศรีลา'5/224/
2024716นายธนาทร แสนอินทร์'5/225/
2124745นางสาวหนึ่งฤทัย ทะวังเสน'5/229
2224759นายนันทิพัฒน์ จุใจ'5/230/
2324388นางสาวพุทธิชา อัมพรทัศน์'5/32/
2424609นางสาวนภัสรา ใจดี'5/315/
2524623นางสาวสุภิญญา กันทะนิตย์'5/318/
2624663นางสาวสุชานันท์ สงวนแพง'5/321/
2724694นางสาวปินปินัทธ์ ปันเบี้ยว'5/325/
2824770นางสาวชนันภรณ์ จันทร์กอง'5/331/
2924588นายชญานนท์ ใจผ่อง'5/47/
3024597นายพัสกร หน่อคำหล้า'5/48/
3124791นายณัฐวัชร สุแสง'5/428/
3224756นายธีรภัทร คำปิน'5/523/
3324336นางสาวทิตยา แซ่ว้าง'5/71
3424712นายณัฐดนัย เสน่หา'5/714
3524593นายณัฐสิทธิ์ ไชยมงคล'5/810
3624367นางสาวชาลิสา ชมภูพรรณ์'5/93
3724371นางสาวบงกต คำมูล'5/94
3824519นางสาวกมลชนก ตาสิทธิ์'5/99
3924522นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคำ'5/911
4024525นางสาวโชติกา ธิโนชัย'5/912
4126149นางสาวสิริวิมล จันทร์สุข'5/1029


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th