นายโยธิน ศิริเอ้ย
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 6

® โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 2 ปี 2564

»  รายละเอียด

งานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มคะแนนความประพฤติ เพิ่มพลังความดี ร่วม "โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 2 ปี 2564 " ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดงาน อาหารกลางวัน + อาหารว่าง+เกียรติบัตร + คะแนนความดี + ชั่วโมงเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์) สนใจสมัครได้เลยจ้า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (หมายเหตุ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1 ปี 2564 มาก่อน) ชุดสุภาพ กางเกงขายาว แล้วอย่าลืมกระบอกน้ำคู่ชีพด้วยนะครับ !!

รวมภาพกิจกรรม

ผู้ประสานงาน : ครูโยธิน ศิริเอ้ย 08-9835-8225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 31/12/2564

»  รับ 50 คน ลงทะเบียนแล้ว 48 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วม
126193ด.ญ.ทิพยอร ไชยราช'2/121
226204ด.ญ.พีรดา ทิพโคต'2/132/
326226ด.ญ.กฤติยา ณ เมืองนิล'2/215
426243ด.ญ.พิชญา สมโน'2/231
526244ด.ญ.ภวิกา เสนาดี'2/232
626247ด.ญ.วรากร บุญวงค์'2/235
726406ด.ญ.วันวิสาข์ เทพบุรี'2/635/
826444ด.ญ.ชลิตา ป้องโล่ห์'2/733/
926096ด.ญ.ธวัลรัตน์ การค้า'2/1125/
1025659ด.ญ.จินดารัตน์ รับงาน'3/218
1125667ด.ญ.นิรมล เขียวชม'3/226/
1225674ด.ญ.ลักษมณ ปันเท'3/233/
1325881ด.ช.กมัยธร จิตมะโนวรรณ์'3/81/
1425882ด.ช.กิตติพิชญ์ ทองสุข'3/82
1525886ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ นามวงษา'3/86
1625887ด.ช.ณัฐชนนท์ ต๊ะนาม'3/87/
1725889ด.ช.ธนากร ร่มพนาธรรม'3/89/
1825890ด.ช.ธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ'3/810/
1925894ด.ช.พัทธดนย์ ฟองจินา'3/814
2025895ด.ช.พุฒิพงศ์ พรรณดา'3/815
2125904ด.ช.อดิศร คำสุจริต'3/824/
2225906ด.ช.อนุวัตร วงศ์สนันท์'3/826/
2325908ด.ญ.กันยารัตน์ ใจชุ่ม'3/828
2425909ด.ญ.เกศรินทร์ อินสม'3/829/
2525910ด.ญ.จุฑารัตน์ สระศรีแสง'3/830/
2625912ด.ญ.ณัฎฐธิดา วงสาสีแก้ว'3/832/
2725913ด.ญ.ณัฐชา มูลชัย'3/833/
2825914ด.ญ.นันท์จิตรา ท้าวแพทย์'3/834/
2925915ด.ญ.นิลาวัลย์ ปัญญาวงศ์'3/835/
3025916ด.ญ.บัณฑิตา ยามูยีมะ'3/836/
3125917ด.ญ.ศิรภัสสร มาจักร์'3/837/
3225919ด.ญ.สุกฤตา พรมฐาน'3/839/
3325920ด.ญ.สุชาดา สุดใจวงศ์'3/840/
3425505ด.ญ.สุพิชญา สุริยนต์'3/1027
3525183นายกิตติชัย บัวละวงค์'4/39/
3625186นายชนากานต์ ธนะวิชัย'4/310/
3725192นายพงษ์ศกร สารจันทร์'4/511
3825076นายอารักข์ รุ่งสว่าง'4/72/
3925284นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ'4/721/
4025185นายชนวีร์ ทองจับ'4/813/
4125188นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง'4/814
4225197นายสิรภัทร เป็กธนู'4/924/
4326495นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย'5/235/
4424774นางสาวธนันญา การเก็บ'5/525/
4523847นายศักดิ์ศรี อำไธสง'6/24/
4624115นางสาวอภิญญา บุญยืน'6/224/
4724124นายณัฐนันท์ โสภา'6/225/
4824190นางสาวพรลภัส ผิดชอบ'6/232/


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th