นายโยธิน ศิริเอ้ย
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 5

® โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1 ปี 2564

»  รายละเอียด

งานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มคะแนนความประพฤติ เพิ่มพลังความดี ร่วม "โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1 ปี 2564 " ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดงาน อาหารกลางวัน + อาหารว่าง+เกียรติบัตร + คะแนนความดี + ชั่วโมงเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์) สนใจสมัครได้เลยจ้า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ( ชุดสุภาพ กางเกงขายาว แล้วอย่าลืมกระบอกน้ำคู่ชีพด้วยนะครับ !! พบกันที่ใต้ถุนอาคาร 2 นะจ๊ะ)

รวมภาพกิจกรรม

ผู้ประสานงาน : ครูโยธิน ศิริเอ้ย 08-9835-8225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 19/12/2564

»  รับ 50 คน ลงทะเบียนแล้ว 46 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วม
126184ด.ญ.จิราพัชร สิ่งของ'2/112/
226187ด.ญ.ณภัทร รักนา'2/115/
326189ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา'2/117/
426192ด.ญ.ดลฤดี ธนะแก้ว'2/120
526193ด.ญ.ทิพยอร ไชยราช'2/121/
626194ด.ญ.ธนัญญา ทองอิ่ม'2/122/
726211ด.ญ.สุทธิดา จันทรเจริญ'2/138/
826315ด.ญ.ฐิตินันท์ จงจิตร'2/424
926364ด.ญ.รัตติกาล แก้วมหานิล'2/532
1025815ด.ช.นพเก้า ขันธปรีชา'3/615/
1125822ด.ช.รัฐศาสตร์ รักเรือน'3/622
1225881ด.ช.กมัยธร จิตมะโนวรรณ์'3/81
1325883ด.ช.เกียรติกมล ต้าวพรม'3/83/
1425886ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ นามวงษา'3/86
1525888ด.ช.ทยากร กันทะศรี'3/88/
1625890ด.ช.ธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ'3/810
1725891ด.ช.ธิติพัทธ์ จันทร์ถา'3/811/
1825892ด.ช.นนท์นภัทร ปาระมี'3/812/
1925893ด.ช.นฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล'3/813/
2025894ด.ช.พัทธดนย์ ฟองจินา'3/814
2125896ด.ช.ภัทรพงศ์ หน่อหล้า'3/816/
2225897ด.ช.ภาณุวัฒน์ มะธุรส'3/817/
2325898ด.ช.ภาณุวิชญ์ จักรถ'3/818/
2425900ด.ช.วิทยา คุณประสาท'3/820/
2525901ด.ช.ศิวกร แซ่เจ่น'3/821/
2625902ด.ช.สิทธิพัฒน์ นำแปง'3/822/
2725903ด.ช.ปภังกร เจนใจ'3/823/
2825905ด.ช.อดิศักดิ์ ดินดิบ'3/825
2925187นายฐิติ ดวงมาลี'4/127/
3025157นายศุภวิชญ์ วิไลพร'4/212/
3125212นางสาวพิริยา พงษ์อำไพ'4/220/
3225591นางสาวสุชัญญา มุงเมือง'4/234
3325158นายสิรธีร์ ปันจันทร์'4/36/
3425161นางสาวเขมจิรา ศรีแก้ว'4/37/
3525163นางสาวจีรภิญญา ศรีคุณ'4/38
3625204นางสาวชนาพร สวาทดี'4/45/
3725313นายพัชรพล ภูโคก'4/611
3825143นายญาณภัทร ราชคมภ์'4/76
3925165นางสาวดวงเพ็ญ แสงอิ่น'4/710
4025174นางสาวภัทรวรรณ มาพุฒ'4/811/
4125019นายชญานนท์ ประมูลวงค์'4/911
4225067นายธนพัฒน์ บุณยเกษมโรจน์'4/915
4324668นายนราดล ดวงสุข'5/220/
4426495นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย'5/235
4523810นางสาวชลลดา อันประเสริฐ'6/61
4625966นายวัชระพล ปินตาเป็ก'6/621


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th