นายโยธิน ศิริเอ้ย
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 4

® โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ด้านบริหารการจัดการ

»  รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ทางงานกิจการสภานักเรียน จัดให้มีการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน โดยให้นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พัฒนาความคิด กระบวนการวางแผนการทำงาน อย่างเป็นระบบ

ผู้ประสานงาน : นายโยธิน ศิริเอ้ย 0898358225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 26/11/2564

»  รับ 50 คน ลงทะเบียนแล้ว 40 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วม
125234นายอดิศักดิ์ เตรียมคำ'4/315/
225284นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ'4/721/
323832นายภูริภัทร วงศ์ไชย'6/13/
423895นางสาวพรชนก เรือนมูล'6/19/
523972นางสาวชนัญธิดา นาสมพันธ์'6/113/
623973นางสาวฐิติมา ฟุรุคาวะ'6/114/
723990นางสาวอรปรียา วงค์เมือง'6/119/
825923นายราเมศว์ สมหนองบัว'6/134/
923847นายศักดิ์ศรี อำไธสง'6/24/
1023858นางสาวจินตนา อุ่นแสง'6/25/
1124025นางสาวนฤมล ค้าแก้ว'6/215/
1224073นางสาววรัญญา ต๊ะนาม'6/218/
1324079นายจิรนันท์ ไชยคำ'6/219/
1424094นางสาวกัญญาพัชร พิชัย'6/220/
1524100นางสาวจุฑารัตน์ ปัญญายม'6/221/
1624109นางสาวแพรพิไล ใจใหญ่'6/222/
1724110นางสาวรินรณี ปงอ้อคำ'6/223/
1824115นางสาวอภิญญา บุญยืน'6/224/
1924124นายณัฐนันท์ โสภา'6/225/
2024157นางสาววณิชยา ดวงดี'6/229/
2124190นางสาวพรลภัส ผิดชอบ'6/232/
2224197นางสาวสุชานันท์ อินคำปา'6/233/
2324279นางสาวพิริยากร ขวัญใจ'6/234/
2423806นางสาวธีรัตน์ดา ช่างเขียน'6/33/
2524082นายนัธทวัฒน์ กุมใจ'6/321/
2624088นายระพีภัทร จินาอ้าย'6/322/
2724260นายภูวนัตถ์ จันธิมา'6/331/
2825937นางสาวอภิชญา ศักดิ์สม'6/338/
2924148นางสาวนันทพร กิตติพงศ์เดช'6/417/
3025948นายตั้งปณิธาน ฟองการ'6/526/
3125949นายพงษ์พัฒนะ พรหมรักษา'6/527/
3223781นางสาวนาฏลดา ศรีคำจักร์'6/91/
3323966นางสาวคณัสนันท์ ดวงปัญญา'6/915/
3423988นางสาวสุภาวรัตน์ บุกบ่อง'6/917/
3524087นายภูสิทธิ์ ใจวังโลก'6/1023/
3623796นางสาวณัฐณิชา เงินท๊อก'6/113/
3723802นางสาวภคพร ปันคำ'6/115/
3823804นายรตคีตา บุญเรศ'6/116/
3923812นางสาวถิรมน หลวงใจ'6/117/
4023825นางสาวนันท์นภัส กิตติรักษ์'6/118/


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th