นายโยธิน ศิริเอ้ย
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 3

® โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2564 รุ่นที่ 3

»  รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ทางกลุ่มงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6, 7 และห้อง 8 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สนใจเข้าระบบลงทะเบียนสมัครได้เลยจ้า (เพิ่มเติมความรู้ สู่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผู้ประสานงาน : นายโยธิน ศิริเอ้ย 0898358225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 17/12/2564

»  รับ 85 คน ลงทะเบียนแล้ว 83 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วม
123810นางสาวชลลดา อันประเสริฐ'6/61/
223993นายก้องยศ กมลภพ'6/62/
324022นางสาวต้องฤทัย เทพปวน'6/63/
424107นางสาวบงกช บุตรเนียม'6/64/
524111นางสาววชิโรทัย ไชยถา'6/65/
624196นางสาวสุชาดา ศรีสว่าง'6/66/
724208นายธนากร ธุระธรรม'6/67/
824220นายยงยุทธ แซ่หวัง'6/68/
924226นายเอกกวี กันวุฒิ'6/69/
1024238นางสาวศริษา ไข่แก้ว'6/610/
1124241นางสาวสิริมา เมืองอินทร์'6/611/
1224270นางสาวกมลชนก ผางคำ'6/612/
1324272นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม'6/613/
1424277นางสาวณัฐสุดา คิดดี'6/614/
1524907นายสวิช ไกลถิ่น'6/615/
1625960นายธนกร ชาญชัยพิทักษ์สิน'6/616/
1725962นายธัชนันท์ ศรีอำคา'6/617/
1825963นายนัฐชัย บัวละวงค์'6/618/
1925964นายภาคิน แคนลาด'6/619/
2025965นายรัชชานนท์ เมืองก้อนกาศ'6/620/
2125966นายวัชระพล ปินตาเป็ก'6/621/
2225968นายอรรถชัย หนูนวล'6/622/
2325969นางสาวอมลวรรณ ชาติเวียง'6/623/
2425970นายปฏิภาณ เขียวรัมย์'6/624/
2525978นายณัฐพงศ์ กองติ๊บ'6/625/
2623795นายจิรภาส ดวงดี'6/71/
2723829นางสาวภาสวีร์ คูณเอลีชา'6/72/
2823843นางสาวปาณิสรา ไชยอิ่นแก้ว'6/73/
2923862นางสาวจุฑามณี สาระทะ'6/74/
3023866นายนครินทร์ พึ้งอ้น'6/75/
3123905นางสาวพิริยา กำไร'6/76/
3223909นายวรเดช กอผจญ'6/77/
3323911นางสาวศศิประภา คูหา'6/78/
3423912นางสาวลันตา พุทธเนตร'6/79/
3523914นางสาวทับทิม อาโอโนะ'6/710/
3623926นายจีรัฐติกุล อัลซอและห์'6/711/
3723960นายพีระพัฒน์ ผ่องผิว'6/712/
3823980นางสาวปรางทิพย์ จิตตรง'6/713/
3924015นางสาวจุฬาภรณ์ ปันนิตมัย'6/714/
4024021นางสาวตวิษา ติ๊บประใจ'6/715/
4124045นายนาวิน ทำทาน'6/716/
4224050นายศุภกร ปิจจะ'6/717/
4324057นางสาวชีรญา ติยะบุตร'6/718/
4424066นางสาวพัชรัตน์ ใจผ่อง'6/719/
4524093นางสาวกนกพร ใจเขียน'6/720/
4624096นางสาวกาญจนานุช สุระรินทร์'6/721/
4724113นางสาวสุพรรณิษา ยอดปิยะ'6/722/
4824117นางสาวอักษราภัค ไกลถิ่น'6/723/
4924136นายสืบศักดิ์ วานิชมหาศักดิ์'6/724/
5024154นางสาวรัชดาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์'6/725/
5124163นายกฤษณพงศ์ ปิจจะ'6/726/
5224246นายโชติเจริญ ชาดุ'6/727/
5324248นายณัฐพล หลวงแก้ว'6/728/
5424251นายธีรภัทร ไชยวงค์ทอน'6/729/
5524271นางสาวกระหรัต คำปุด'6/730/
5624282นางสาวอนัญญา ธนู'6/731/
5725583นางสาวอรจิรา ยงยืน'6/732/
5825971นายศักดิ์ณรินทร์ กรพรม'6/733/
5925972นางสาวกิติญา สุกาโก'6/734/
6025973นางสาวจิรวดี คมศร'6/735/
6125974นางสาวพิมพ์ชนก ทัดสอน'6/736/
6225975นางสาวลลิตภัทร โนใจ'6/737/
6325976นางสาวสุพินญา ต๊ะมา'6/738/
6425985นางสาวมนัญชยา ศรีแปลงวงค์'6/739/
6526158นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์แจ้ง '6/740/
6623783นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาภักดี'6/81/
6723906นางสาวณิชาภัทร กองฟู'6/82/
6823907นางสาวจิตชญา ผาบปิจจวงศ์'6/83/
6923913นายพัสกร คำปัน'6/84/
7023954นางสาวทนโชติ เทพวงค์'6/85/
7124086นายภวัต กันทะศรี'6/86/
7224126นายทวีชัย บุญแก้ว'6/87/
7324146นางสาวธนาพร ไชยปัญญา'6/88/
7424152นางสาวพลอยวรินทร์ กองอินทร์'6/89/
7524187นางสาวณัฐณิชา กาวิจันทร์'6/810/
7624206นายณัฐิวุฒิ คชเถื่อน'6/811/
7724255นายปริญญา คำระมาศ'6/812/
7825961นายธนาวุฒิ หอมสุด'6/813/
7925977นายณรงค์ฤทธ์ ตาคำ'6/814/
8025979นางสาวเกวลี พรนำพา'6/815/
8125980นางสาวญาณิศา มีอาหาร'6/816/
8225981นางสาวปวีณา คำชนะ'6/817/
8325982นางสาวภัทรภร ปิจจะ'6/818/


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th