กิจกรรม ดี้ดี
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ

ค้นหาโครงการ/กิจกรรม


ผู้ใช้ระบบ : บุคคลทั่วไป
 ผลการดำเนินกิจกรรมรายห้องเรียน

Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721
»  รับ 1 คน ลงทะเบียน 0 คน

    ช่วงเวลาก่อนกลับบ้านช่วงเย็น มีนักเรียนเข้ามาเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดห้องศิลปะในมีความน่าเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ผู้ประสานงาน
     ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ 0952424315
» รับสมัครถึง 27/09/2565
» ผู้โพสต์ : นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ

»  รับ 4 คน ลงทะเบียน 4 คน

ประเมินผลแล้ว

    นักเรียนช่วยทำความสะอาดห้องเรียน ห้อง 417 ที่ใช้สอบปลายภาค

ผู้ประสานงาน
     ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
» รับสมัครถึง 19/09/2565
» ผู้โพสต์ : นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย»  รับ 50 คน ลงทะเบียน 38 คน

ประเมินผลแล้ว

    งานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความต้องการแก้ผลการเรียนในกิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ หรือเพิ่มคะแนนความดี ร่วม "กิจกรรมเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1/2565 " ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 สนใจสมัครได้เลยจ้า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เมื่อลงทะเบียนแล้ว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 - 13.00 น. รับใบขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ห้องสภานักเรียน ร่วมกิจกรรมโดยชุดสุภาพ กางเกงขายาว แล้วอย่าลืมกระบอกน้ำคู่ชีพ พร้อมอาหารกลางวันมารับประทานด้วย กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 - 15.30 น. พร้อมกันที่ ณ ใต้ถุนอาคาร2 นะครับ !!

ประมวลภาพกิจกรรมผู้ประสานงาน
     ครูโยธิน ศิริเอ้ย โทร.0898358225
» รับสมัครถึง 24/06/2565
» ผู้โพสต์ : นายโยธิน ศิริเอ้ย
»  รับ 50 คน ลงทะเบียน 29 คน

ประเมินผลแล้ว

    งานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มคะแนนความประพฤติ เพิ่มพลังความดี ร่วม "โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 3 ปี 2564 " ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดงาน อาหารกลางวัน + อาหารว่าง+เกียรติบัตร + คะแนนความดี + ชั่วโมงเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์) สนใจสมัครได้เลยจ้า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (หมายเหตุ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1 และ 2 ปี 2564 มาก่อน) ชุดสุภาพ กางเกงขายาว แล้วอย่าลืมกระบอกน้ำคู่ชีพด้วยนะครับ !! รวมพลกัน ณ ใต้ถุนอาคาร 2 จ้า

ภาพกิจกรรมผู้ประสานงาน
     ครูโยธิน 089-8358225
» รับสมัครถึง 20/01/2565
» ผู้โพสต์ : นายโยธิน ศิริเอ้ย

»  รับ 50 คน ลงทะเบียน 40 คน

ประเมินผลแล้ว

    งานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มคะแนนความประพฤติ เพิ่มพลังความดี ร่วม "โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 2 ปี 2564 " ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดงาน อาหารกลางวัน + อาหารว่าง+เกียรติบัตร + คะแนนความดี + ชั่วโมงเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์) สนใจสมัครได้เลยจ้า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (หมายเหตุ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1 ปี 2564 มาก่อน) ชุดสุภาพ กางเกงขายาว แล้วอย่าลืมกระบอกน้ำคู่ชีพด้วยนะครับ !!

รวมภาพกิจกรรมผู้ประสานงาน
     ครูโยธิน ศิริเอ้ย 08-9835-8225
» รับสมัครถึง 31/12/2564
» ผู้โพสต์ : นายโยธิน ศิริเอ้ย

»  รับ 50 คน ลงทะเบียน 32 คน

ประเมินผลแล้ว

    งานกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มคะแนนความประพฤติ เพิ่มพลังความดี ร่วม "โครงการเสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่นที่ 1 ปี 2564 " ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดงาน อาหารกลางวัน + อาหารว่าง+เกียรติบัตร + คะแนนความดี + ชั่วโมงเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์) สนใจสมัครได้เลยจ้า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ( ชุดสุภาพ กางเกงขายาว แล้วอย่าลืมกระบอกน้ำคู่ชีพด้วยนะครับ !! พบกันที่ใต้ถุนอาคาร 2 นะจ๊ะ)

รวมภาพกิจกรรมผู้ประสานงาน
     ครูโยธิน ศิริเอ้ย 08-9835-8225
» รับสมัครถึง 19/12/2564
» ผู้โพสต์ : นายโยธิน ศิริเอ้ย
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th