สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายกฤตยศ วรรณสาร [โทร. 0800288842]
 
 
     ระบบแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันด้านยาเสพติด
 โรงเรียนเทิงวิทยาคม (ข้อความที่ท่านโพสต์จะเป็นความลับ)
    ข้อความแจ้งเบาะแส
 
  Security:
     
  แจ้งข่าวสาร เกี่ยวสถานที่ เวลา หรือนักเรียน ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด