บอร์ดทองส่งเสริมคนดี

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู
 (2422) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ช่วยงานแจกเสื้อผ้า ชุดพละชุดสี
ที่รหัสนักเรียนชื่อ - นามสกุลชั้น/ห้องคะแนน
124588นายชญานนท์ ใจผ่องม.5/45
224747นายกีรติกร เทพผงม.5/45
ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์   24/06/2565
 (2421) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นักเรียนช่วยทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียน ศาลพระภูมิ
ที่รหัสนักเรียนชื่อ - นามสกุลชั้น/ห้องคะแนน
127054เด็กชายอนุวัต ปันจุติม.1/85
227052เด็กชายวธัญญา คุณประสาทม.1/85
327046เด็กชายพีรวัส วงศ์วุฒิม.1/85
427050เด็กชายลภัสกร แก้วข้าวม.1/85
527048เด็กชายรัชพงศ์ มาดีม.1/85
627044เด็กชายพัสกร ชินายศม.1/85
727040เด็กชายนครินทร์ เนตรเมืองมาม.1/85
827036เด็กชายญาณวุฒิ ประสพสงค์ม.1/85
927033เด็กชายชัยวุฒิ โพธิ์ศรีม.1/85
1027031เด็กชายกิตติธัช แตงอ่อนม.1/85
1127047เด็กชายภานุวัฒน์ จิตสงครามม.1/85
ผู้ให้คะแนน : ครูวัชรพงษ์ อินเขียว   20/06/2565
 (2420) เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระดับ โรงเรียน จังหวัด และระดับชาติ
ที่รหัสนักเรียนชื่อ - นามสกุลชั้น/ห้องคะแนน
123819นายวุฒิชัย อินฟูม.6/10110
ผู้ให้คะแนน : 110   17/06/2565
 (2419) เก็บเงิน และของหายได้ ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 แล้วส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ
ที่รหัสนักเรียนชื่อ - นามสกุลชั้น/ห้องคะแนน
125940นางสาวเกศรินทร์ ปิจมิตรม.6/415
226908เด็กชายชนะพล เคนพันธ์ม.1/55
326536นางสาวลดาภรณ์ ผลจันทร์ม.5/65
426373เด็กชายกวิญญู น้อยก้อมม.2/610
525712เด็กหญิงพัชรพร ชัยศรีม.3/310
626119เด็กชายศุภสัณห์ ทาแกงม.2/125
726796เด็กชายภัทรนันท์ ทองจำรัสม.1/25
826280เด็กหญิงพัชราภรณ์ จุฬารีม.2/310
926566นายปิยะโชค ลือตาลม.5/810
1026565นายปรเมษฐ์ ช่างคำม.5/810
1124897นายธนาธร มุ่งงามม.5/55
1226618เด็กหญิงรัมภาพร มูลย่องม.1/95
1326523นายชินวัฒน์ แปงหมื่นม.5/610
1425284นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจม.4/75
1526663เด็กชายจิโรจน์ มูลอังม.1/115
1626900เด็กหญิงวรัญญา ประสพม.1/45
1725573นายศรยุทธ อุดใจม.6/95
1825488เด็กชายศุภกร อุดทาม.3/105
1924637นายพีรวิชญ์ อินทร์ใจม.5/310
2025024นายพรหมกิตติ กรงจักร์ม.4/115
2126150นางสาวอรกัญญา พันประดับม.5/105
2224614นางสาวปานดาว เสทสิงห์ม.5/35
2326007เด็กชายสรชต อุดมทอสกุลม.2/95
2426009เด็กชายอจลวิชญ์ แสงคำมาม.2/95
2524377นางสาวภานุมาศ เลิศชมภูม.5/115
2626699เด็กชายชวิน ธำรงภัทรนันท์ม.1/1210
2726780เด็กหญิงภคมน ฟูสกุลม.1/15
2826782เด็กหญิงเวทิศา จรรยาพงษ์ม.1/15
2926695เด็กหญิงศิรประภา รักเรือนม.1/1110
3024763นายภูริภัทร ปันคำม.5/55
3126911เด็กชายธีรกานต์ พิณโสดาม.1/510
3227004เด็กชายพิเชษฐ จีรังม.1/75
3324994นายศิวกร คุณควนม.4/1110
3426275เด็กหญิงณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ม.2/35
3526436เด็กหญิงกฤษณา อุดมศิลป์ม.2/75
3626824เด็กหญิงอรปรียา คำมาม.1/25
3726806เด็กหญิงณภัทร ปันสุวรรณ์ม.1/25
3826819เด็กหญิงศิริกานดา จันทร์ทองม.1/25
3924366นางสาวจิรัชยา สิ่งของม.5/65
4024369นางสาวนิชนันท์ บุญธรรมม.5/65
4124581นางสาววิชญาดา ไชยเนตรม.5/65
4226484เด็กหญิงปาริฉัตร บัวนาคม.2/85
4325202นางสาวกันต์กมล ธนะวงศ์ม.4/810
4425377นางสาวลลิตา แซงสว่างม.4/810
4526812เด็กหญิงภัทรวดี ศรีใจมาม.1/25
4626393เด็กหญิงชญานันต์ พรมวงศ์ม.2/65
4725337นางสาวลลิตา สอนแก้วม.4/25
4825790เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ่มนวนม.3/55
4926909เด็กชายณัชพล ดงปาลีม.1/55
5026914เด็กชายพงศกร กุดรังนอกม.1/55
5126949เด็กชายกฤติพงศ์ พลองกลางม.1/65
5226973เด็กชายอรรถพล แพงจ่อยม.1/65
5327030เด็กหญิงสายพิณ ลุงคำม.1/75
5425070นายปารเมศ จินณรักษ์ม.4/85
5525188นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้งม.4/85
5623833นายคชภัค เสนาน้อยม.6/35
5727008เด็กชายวรเมธ อนุกิจม.1/75
5826892เด็กหญิงธันวาลักษณ์ กลิ่นทองม.1/45
5925581นางสาวสุวนันท์ จันทาพูนม.6/105
6024357นายนวพล กิ่งเเก้วม.5/310
6127037เด็กหญิงณัฐพล อินผงม.1/85
6224356นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์ม.5/1110
6326339เด็กชายณัฐภัทร เสนาน้อยม.2/55
6426996เด็กชายณัฐกานต์ สะตะม.1/75
6526987เด็กหญิงวราภรณ์ สาเสนม.1/65
6624915นายนันทิพัฒน์ เทพลือม.4/15
6725068นายปณต วงศ์ใหญ่ม.4/85
6825363นายอัครพล พิยะใจม.4/35
6925484เด็กชายปรเมศวร์ ยอดปาม.3/105
7023902นางสาวจิณณพัต จัดติม.6/15
7123990นางสาวอรปรียา วงค์เมืองม.6/15
7224649นางสาวนฤตปรียา วงศ์ใหญ่ม.5/25
7326764เด็กหญิงฐานิดา เต็มบุญม.1/15
7426575นางสาวปาริชาต วงษ์มายม.5/85
7525667เด็กหญิงนิรมล เขียวชมม.3/25
7626364เด็กหญิงรัตติกาล แก้วมหานิลม.2/55
7725500เด็กหญิงธัญรดา รู้ทำนองม.3/105
7825946นางสาวอินทิรา บัวจ้อยม.6/45
7926319เด็กหญิงปภาวรินทร์ หน่อคำหล้าม.2/45
8026664เด็กชายธนกฤต โสดาม.1/115
8125711เด็กหญิงพรรณยชนก เต่านารีม.3/35
8225853เด็กชายธนาวุฒิ ศรีเสมอม.3/75
8326638เด็กชายพลกฤต เงินปุ่นนาคม.1/105
8425229นายพรประวิชญ์ ปัญญาม.4/55
8526665เด็กหญิงธนิดา เจริญรัตชาติม.2/125
8626125เด็กหญิงธารารัตน์ ทาน๊ะม.2/125
8726568นายมงคล สิมาขันธ์ม.5/810
8826837เด็กชายพีรวิชญ์ คะนนท์ม.1/310
8926838เด็กชายภัทรพงษ์ พรมมะม.1/35
9025943นางสาวนันธิการณ์ ทะนะปราบม.6/420
9124335นางสาวจิรัชญา ปงใจม.6/415
9226823เด็กหญิงหทัยภัทร กุมาระม.1/25
9326539นายกฤษกร ปวงคำม.5/65
9426698เด็กชายแจซเปอร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้นม.1/125
9524780นางสาวมัณทนา คล้ายเดชม.5/35
9626856เด็กหญิงพรพิพัฒน์ เทพรักษาม.1/35
9726849เด็กหญิงญาณภัทร ศักดิ์สมม.1/35
9826206เด็กหญิงรัศมีวรรณ จันวิลัยม.2/15
9926292เด็กชายจิรเทพ คิดดีม.2/45
10026560นายกิตติภณ ปันธิแก้วม.5/810
10125988เด็กหญิงศรัญญา ขันแก้วม.3/75
10227005เด็กชายภูวดล หม่องแดงม.1/75
10324692นางสาวปาณิสรา ปัญจะรักษ์ม.5/55
10423791นางสาวจีรวรรณ ยศประเสริฐม.6/25
10524094นางสาวกัญญาพัชร พิชัยม.6/25
10624109นางสาวแพรพิไล ใจใหญ่ม.6/25
10724110นางสาวรินรณี ปงอ้อคำม.6/25
10825931นางสาวจุฬาวรรณ กองแก้วม.6/25
10926622เด็กหญิงสุนิษา ปิจอุดม.1/95
11025944นางสาววรนุช เพ็ชร์สวัสดิ์ม.6/45
11124237นางสาวรัตติกาล เมืองศรีม.6/45
ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์   08/06/2565
 (2418) ช่วยจัดเตรียมแฟ้มเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ที่รหัสนักเรียนชื่อ - นามสกุลชั้น/ห้องคะแนน
125234นายอดิศักดิ์ เตรียมคำม.4/320
ผู้ให้คะแนน : ครูวัชรพงษ์ อินเขียว   02/05/2565
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย