ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:43:39  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ร่วมกิจกรรม นำกล่าวคำปฏิญาณ และนำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 16 มิถุนายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:40:38  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมอาสาจราจร รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:38:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         อ่านบทคารวะคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:37:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ STEM เนื่องในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:32:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล ระดับ ม.ปลาย ชาย ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21-23 กันยายน 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:18:52  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้เข่าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาชนภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:11:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:07:46  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:05:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" วันที่ 6 ธันวาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:04:01