ToPage:71
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บกระเป๋าเงิน สีน้ำเงิน ได้
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:19:34  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บของได้ที่ศาลา 200 ปี 22/6/2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:17:14  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บกระเป๋าเงินได้หน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:16:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณจุดขึ้นรถรับส่งข้างสระหน้า รร 1/6/2560
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:15:13  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 50 บาท บริเวณจุดขึ้นรถรับส่งข้างสระหน้า รร 29/5/2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:14:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ ซัมซุง ได้ที่ห้อง 523 30/5/2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:12:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ Ais ของ นร. ม.1/3 ได้ที่หลังอาคาร 3
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:10:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บนาฬิกาข้อมือสีฟ้าดำ ได้ที่ สนามโรงเรียน
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 16:53:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         เป็นนักเรียนมีจิตอาสา โดยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยสังกัดสมาคมกู้ภัยข่าวภาพเชียงรายจุดเทิง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 16:51:29  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บกระเป๋าดินสอได้ที่ลานโพธิ์ 9/6/2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 16:47:00