ToPage:54
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ OPPO ได้ที่สนามปิงปอง
 

วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 30-11-2016 17:23:13  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บเงินได้ที่ลานพระพุทธรูปด้านตะวันออก 50 บาท
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 30-11-2016 16:24:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยงานเตรียมเอกสาร(วารสารโรงเรียน)ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 28-11-2016 17:04:14  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ปรับพฤติกรรม กิจกรรม ช่วยงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2559
 

นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 22-11-2016 11:14:46  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ช่วยงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2559 งานจราจร
 

นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 22-11-2016 11:09:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัล ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ปี 2559 วันที่ 1- สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-09-2016 14:06:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ประชาชนหญิง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 12 ปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต วันที่ 25-30 เมษายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-09-2016 14:04:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลหญิงประชาชน กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-09-2016 14:00:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้จำนวน 20 บาท ที่หน้าโรงจอดรถ ส่งคืนตามหาเจ้าของ
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-09-2016 09:59:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าค่ายพุทธรรม โครงการอบรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-09-2016 23:02:54