ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัล ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ปี 2559 วันที่ 1- สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-09-2016 14:06:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ประชาชนหญิง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 12 ปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต วันที่ 25-30 เมษายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-09-2016 14:04:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลหญิงประชาชน กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-09-2016 14:00:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้จำนวน 20 บาท ที่หน้าโรงจอดรถ ส่งคืนตามหาเจ้าของ
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-09-2016 09:59:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าค่ายพุทธรรม โครงการอบรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-09-2016 23:02:54  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         วันที่ 18 ส.ค. 59 ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
นายโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 18-08-2016 13:59:29  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ไอโฟนได้แล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ วันที่ 16 สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2016 17:17:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ช่วยงานดนตรี ดุริยางค์ และกลองสะบัดชัย ในงานกิจกรรมของโรงเรียน
 
นายสุรชัย คำสุ  วันที่ประกาศ 11-08-2016 10:53:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ก็บเงินได้ จำนวน 20 บาท แล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ วันที่ 16/8/2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-08-2016 10:50:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ก็บเงินได้ จำนวน 20 บาท แล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ วันที่ 8/8/2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-08-2016 10:49:34