ToPage:58
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัทพ์มือถือได้แล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ
 

นางสาวนฤมล ทองสา  วันที่ประกาศ 12-12-2018 10:14:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับ ม.4-6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปี 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 18:57:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนเทิงวิทยาคม ระดับ ม.ปลาย ปี 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 18:55:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ผ่านเกณฑ์ประเมิน โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 09:39:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ระดับ ม.ปลาย กีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 47 ปี 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 09:38:54  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ผ่านเกณฑ์ประเมิน โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 09:37:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพรณรงค์ สามเสพในวัยรุ่น ประจำปี 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 09:36:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมค่ายอัจฉริยะภาษาไทย ประจำปี 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 09:35:24  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรม Recycle จากวัสดุเหลือใช้ โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 ธ.ค. 2559 โรองเรียนเทิงวิทยาคม
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 09:34:46  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีผลการเรียนดีเด่น ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-12-2018 09:32:48