ToPage:73
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยครูทำเครื่องสักการะล้านนาเพื่อใช้ในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยโรงเรียนเทิงวิทยาคมปีการศึกษา ๒๕๖
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 17:00:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยครูเตรียมงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:58:57  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยครูทำอุปกรณ์ประกอบการแสดงกิจกรรมพิธีบำเพ็จกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:57:16  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 60 คะแนน
         เป็นคณะกรมการสภานักเรียนของโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:50:44  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการมหิงสาสายสืบ. ประจำปี 2560 ให้นะวันที่ 7 กันยายนพุทธศักราช 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:43:38  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทองใต้ฐาน ท.ว.
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:43:27  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ชนะเลิศวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน 15 ปีชายการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนศึกษาตอนปลายเสาะหาวิทยาเขตอิงโขงจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ขุนตาลเกมส์ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2560 นะโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:43:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงอันดับที่สองการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 22 ถึง 25 สิงหาคมพุทธศักราช 2559 ให้นะวันที่ 25 สิงหาคมพฤษภา 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:42:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการมาหิงสาสายสืบประจำปี 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:42:47  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการชีววิทยาระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคมประจำปีพุทธศักราช 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:42:36