ToPage:58
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยทำลายเอกสารเก่าฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 21 และ 24 ธันวาคม 2561
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-12-2018 09:52:13  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ช่วยทำอุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม. ปลาย เรือนไทลื้อ เพื่อประกอบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหลือ จัดทำตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ธันวาคม 2561
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-12-2018 09:29:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยวาดรูป ลงสี และทาสี กระถางคบเพลิงเพื่อเตรียมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน รร ครั้งที่ 49 ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2561
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2018 16:32:22  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยทำอุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม. ต้น ปิดทองระฆังทองเหลือง จำนวน 9 ลูก
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2018 16:19:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยทำอุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม. ต้น องค์พระธาตุดอยตุงจำลอง วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2018 16:13:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ช่วยจัดทำและตกแต่ง เครื่องสักการะแบบล้านนา เพื่อใช้ในพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และ กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2018 12:07:36  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ช่วยงานกิจกรรมวันสำคัญ จัดทำต้นเทียนพรรษาของโรงเรียน เพื่อใช้แห่และถวายในวันสถาปนาครบ 50 ปีโรงเรียนเทิงวิทยาคม และ พิธีถวายเทียนพรรษาโรงเรียนประจำปี 2561 จัดทำตั้งแต่วันที่ 10 - 25 กรกฎาคม 2561
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2018 12:04:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เป็นพี่เลี้ยงนักเรียน ม.4 ในกิจกรรม เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.4 ทองใต้ฐาน ท.ว.61 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2018 12:01:37  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เป็นพี่เลี้ยงนักเรียน ม.1 ในกิจกรรม เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1 ทองใต้ฐาน ท.ว.61 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2018 12:00:54  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัทพ์มือถือได้แล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 

นางสาวนฤมล ทองสา  วันที่ประกาศ 12-12-2018 10:15:47