ToPage:123
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 5 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:43:07  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 9 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 3 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:42:44  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 6 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 2 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:42:27  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 3 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 1 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:42:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ AIS LAVA ข้างขอบสระน้ำ
 
วัชรพงษฺ อินเขียว  วันที่ประกาศ 03-03-2016 16:33:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         นักเรียนเก็บของหายแล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ รวบรวมข้อมูล ถึงวันที่ 25 ก.พ.2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-02-2016 13:08:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เก็บกระเป็าเงินได้ที่โรงรถหน้าโรงเรียน
 
วัชรพงษฺ อินเขียว  วันที่ประกาศ 04-01-2016 17:06:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน ได้ที่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ อาคาร 4
 
วัชรพงษฺ อินเขียว  วันที่ประกาศ 03-09-2015 15:38:36  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าโรงเรียน
 
วัชรพงษฺ อินเขียว  วันที่ประกาศ 20-08-2015 15:28:47  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 08-07-2015 15:45:04