ToPage:58
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 70 บ. ที่ หน้าห้องกิจการนักเรียน 17.07 น. 2 มกราคม 2562
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 02-01-2019 17:13:12  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 20 บาท ลานโพธิ์ เวลา 16.50 น. 2 ม.ค.2561
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 02-01-2019 16:59:13  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 02-01-2019 15:46:57  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยเตรียมการรับพระพุทธรูป วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2561
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 27-12-2018 08:26:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บกระเป๋าเงิน ของ ด.ญ.ศิริลักษณ์ เขียวสุทธิได้ วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 26-12-2018 11:18:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ พบที่ทางเดินข้างสนาม วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 26-12-2018 11:06:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยจัด และเก็บ พระพุทธรูปวันเกิด พาน บาตร และของที่จัดในพิธีหล่อเทียนพรรษา ปี 2561
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-12-2018 10:42:46  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยเก็บและตั้ง แผ่นขึ้ผึ้ง สำหรับหล่อเทียนพรรษา ปี 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-12-2018 10:21:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยติดตัวหนังสือ และตกแต่ง บอร์ดแสดงความยินดีเนื่องในวันปัจฉิม ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-12-2018 10:15:57  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ช่วยเตรียมงาน และจัดทำอุปกรณ์นำเสนอกิจกรรม 3 เสพในวัยรุ่น วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-12-2018 10:09:27