บอร์ดทองส่งเสริมคนดี

งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Page ติดตามข่าวสาร


2368


เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระดับ โรงเรียน 7 รายการ ระดับภาค 1 รายการ ระดับประเทศ 1 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ด.ญ.จิณณ์ณณัช กปิลกาญจน์(ม.3/12)80
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 08-10-2021 11:49:46

2367


เป็นตัวแทนโรงเรียน เดินสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ด.ช.อานนท์ กลิ่นมณฑา(ม.3/10)6
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 02-10-2021 06:47:53

2366


เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ระดับกลุ่ม รร 3 รายการ จังหวัด 2 รายการ ระดับประเทศ 2 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ธนบดี อุทธิยา(ม.6/4)110
2ทนุเดช แสงจันทร์(ม.6/4)110
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 27-09-2021 10:58:26

2365


ช่วยกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นันทิตา หน่อคำหล้า(ม.6/5)20
ครูวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 22-09-2021 14:30:46

2364


สตราฟ ช่วยงานถ่ายทำคลิปวิดีโอประกวดสืบสานวัฒนศิลป์ ร.10

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เฉลิมพร ทะทา(ม.6/8)20
2ชัชวาล สารคำ(ม.6/6)20
3ณภัทร ทิพย์อินทร์(ม.6/8)20
4ศราวุฒิ กองสอน(ม.6/8)20
5รตคีตา บุญเรศ(ม.5/11)20
6จุฑามณี สาระทะ(ม.5/7)20
7นาวิน ทำทาน(ม.5/7)20
8กฤษณพงศ์ ปิจจะ(ม.5/7)20
9โชติเจริญ ชาดุ(ม.5/7)20
10ภูริวัฒน์ ปานกำเหนิด(ม.6/6)20
ครูสุรชัย คำสุ  วันที่ประกาศ 13-09-2021 18:41:23

2363


บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ศิวนาถ แปงหมื่น(ม.6/1)30
2ธนกร สุทธิประทีป(ม.6/6)30
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 26-08-2021 08:21:03

2362


บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 15 ชั่วโมง

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1คชภัค เสนาน้อย(ม.5/3)15
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-08-2021 14:05:33

2361


เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบ 53 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ภคพร ปันคำ(ม.5/11)5
2รตคีตา บุญเรศ(ม.5/11)5
3ภูสิทธิ์ ใจวังโลก(ม.5/10)5
4ด.ช.ภูวเดช มั่นถาวร(ม.3/5)5
5อดิศักดิ์ เตรียมคำ(ม.3/5)5
ครูอนุชิต ไชยชมพู  วันที่ประกาศ 30-07-2021 19:11:19

2360


วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ช่วยเก็บประวัตินักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ออกแฟ้ม เพื่อเตรียมของปีการศึกษาใหม่

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1สรัลลักษณ์ พัววงศ์ตระกูล(ม.6/2)5
2ธัญมาศ มูลราช(ม.6/2)5
3กนกพร งามแดง(ม.6/2)5
4กัญญาพัชร์ สถาน(ม.6/2)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 23-07-2021 11:25:11

2359


เก็บโทรศัพท์มือถือได้ที่หน้าลาดจอดรถจักรยายนยนต์หน้าโรงเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ด.ญ.มนัชญา ชัยชะนะ(ม.3/7)10
ครูวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 14-06-2021 18:05:45