- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-11-2017 16:29:32  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-11-2017 16:28:51  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระดับจังหวัด
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายนันทวิทย์ วังผายแก้ว M. 5/8

นายจรณชัย สังขาว M. 4/6

นายชินวัฒน์ นาเมืองรักษ์ M. 4/7

นายพลพรหม ภู่ประภากร M. 5/8

นายจักรภพ จักขุ M. 4/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-11-2017 12:59:45  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ช่วยงานคุณครู จอมขวัญ โสภา
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 21-11-2017 12:57:44  
ปิดหน้าต่างนี้