- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    วันที่ 18 ส.ค. 59 ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 18-08-2016 13:59:29  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เก็บโทรศัพท์ไอโฟนได้แล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ วันที่ 16 สิงหาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2016 17:17:20  
ปิดหน้าต่างนี้