- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:38:43  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:37:32  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรมการประกวด หนังสั้น รอบรั้วอาเซียน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:36:25  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 9 คะแนน
    บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:26:10  
ปิดหน้าต่างนี้