- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    มีผลการเรียนดีเด่น ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเอกรัตน์ ใจน้อย M. 5/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2017 09:11:33  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเอกรัตน์ ใจน้อย M. 5/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2017 09:10:41  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันบาสเก็ตบอล ม.ปลาย กีฬาสีภายในครั้งที่ 47 ปีการศึกษา2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเอกรัตน์ ใจน้อย M. 5/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2017 09:09:50  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางการวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธีร์ธวัช จันทิมา M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2017 08:58:01  
ปิดหน้าต่างนี้