- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล ระดับ ม.ปลาย ชาย ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21-23 กันยายน 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:18:52  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ได้เข่าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาชนภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ M. 6/6

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:11:11  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ M. 6/6

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:07:46  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ M. 6/6

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:05:11  
ปิดหน้าต่างนี้