- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เก็บโทรศัพท์ ซัมซุง ได้ที่ห้อง 523 30/5/2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงณัตินี สิงห์ใจ M. 2/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:12:56  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เก็บโทรศัพท์ Ais ของ นร. ม.1/3 ได้ที่หลังอาคาร 3
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาววิชิตา พรมมา M. 4/7

นายฉัตรมงคล รักตน M. 4/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:10:28  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เก็บนาฬิกาข้อมือสีฟ้าดำ ได้ที่ สนามโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงวณิชยา ดวงดี M. 1/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 16:53:23  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
    เป็นนักเรียนมีจิตอาสา โดยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยสังกัดสมาคมกู้ภัยข่าวภาพเชียงรายจุดเทิง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายกนกศักดิ์ อินสาร M. 5/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 16:51:29  
ปิดหน้าต่างนี้