- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ร่วมกิจกรรม นำกล่าวคำปฏิญาณ และนำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 16 มิถุนายน 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:40:38  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ผ่านการอบรมอาสาจราจร รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:38:42  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    อ่านบทคารวะคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:37:21  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ได้เข้าร่วมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ STEM เนื่องในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:32:50  
ปิดหน้าต่างนี้