- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:26:35  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่รที่ 2/2560 วันที่ 12-14 ก.ค. 2560 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายนิตินัย ใจโลกา M. 6/7

นายปารเมศ ราญรอน M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:24:40  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนโดยการเป็น ประธานสภานักเรียนเขต 36
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเอกรัตน์ ใจน้อย M. 5/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:23:07  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนโดยการเป็น ประธานสภานักเรียนจังหวัดเชียงราย
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเอกรัตน์ ใจน้อย M. 5/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:22:04  
ปิดหน้าต่างนี้