- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
    เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:19:13  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย วันที่ 17-22 ธันวาคม 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนาภัทธิ์ สีใส M. 5/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:17:33  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นนักเรียนที่มีผลการดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงจิรัชยา สินเปียง M. 2/10

เด็กหญิงจรัสระวี นนท์น้อย M. 2/10

เด็กหญิงกัลยกร สมประสงค์ M. 2/10

เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ M. 2/10

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์ศรี M. 2/10

เด็กหญิงสมปรารถนา รักคำ M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:14:14  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นนักเรียนที่มีผลการดีเด่น ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงสมปรารถนา รักคำ M. 2/10

เด็กหญิงชนิดาภา พิมคะลี M. 2/10

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ เครือวงศ์ M. 2/10

เด็กหญิงจิรัชยา สินเปียง M. 2/10

เด็กหญิงกนกประภา กาวิโล M. 2/10

เด็กหญิงจรัสระวี นนท์น้อย M. 2/10

เด็กหญิงกัลยกร สมประสงค์ M. 2/10

เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ M. 2/10

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์ศรี M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:12:18  
ปิดหน้าต่างนี้