- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐพล ต้นวงศ์ M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 20:48:23  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับ ม.ต้น งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ประจำปี 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:30:24  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เข้าร่วมกิจกรรมดูดาว ค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:28:52  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:27:32  
ปิดหน้าต่างนี้