- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงราย ปี 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงณัฐวดี เป็กธนู M. 3/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-09-2017 22:21:18  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    พบนาฬิกาสีชมพู ที่หน้าอาคาร 5 23/08/2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงวรพิชชา ยองเพชร M. 2/2

เด็กชายชยานันท์ เสนาธรรม M. 2/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 20:51:18  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เก็บโทรศัพท์ได้แล้วส่งคืนเจ้าของ 23/08/2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายพันธกานต์ สมฤทธิ์ M. 5/3

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 20:50:31  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นคณะกรรมการบริหารคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐพล ต้นวงศ์ M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 20:49:26  
ปิดหน้าต่างนี้